ΣΩΛΗΝΕΣ, ΒΑΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ, ΑΤΜΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

tuv icap
Αναζήτηση προϊόντων σε αυτήν την κατηγορία

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 40 MM
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR με Χειρολαβή PN16 40mm
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 40 MM
Κωδικός 346028
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN40
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με ΠΝ. Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NC GTK75-K4, 5, 40mm -- κωδ. 346028 +341085 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN40
Κωδικός 346028ΑC
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN40
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με ΠΝ. Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NO GTK75-K4, 5, 40mm -- κωδ. 346028 +341095 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN40
Κωδικός 346028ΑΟ
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN40
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Διπλής Ενέργειας GTK52, 40mm -- κωδ. 346028 +341402 +346181 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN40
Κωδικός 346028D1
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 50 MM
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR με Χειρολαβή PN16 50mm
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 50 MM
Κωδικός 346029
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN50
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NC GTK83-K5, 50mm -- κωδ. 346029 +341085 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN50
Κωδικός 346029ΑC
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN50
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NO GTK83-K5, 50mm -- κωδ. 346029 +341095 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN50
Κωδικός 346029ΑΟ
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN50
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Διπλής Ενέργειας GTK75, 50mm -- κωδ. 346029 +341206 +346181 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN50
Κωδικός 346029D1
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 65 MM
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR με Χειρολαβή PN16 65mm
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 65 MM
Κωδικός 346030
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN65
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NC GTK92-K5, 65mm -- κωδ. 346030 +341095 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN65
Κωδικός 346030ΑC
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN65
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NO GTK92-K5, 65mm -- κωδ. 346030 +341105 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN65
Κωδικός 346030ΑΟ
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN65
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Διπλής Ενέργειας GTK75, 65mm -- κωδ. 346030 +341208 +346181 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN65
Κωδικός 346030D1
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 80 MM
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR με Χειρολαβή PN16 80mm
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 80 MM
Κωδικός 346031
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN80
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NC GTK92-K6, 80mm -- κωδ. 346031 +341115 +347009 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN80
Κωδικός 346031ΑC
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN80
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NO GTK92-K6, 80mm -- κωδ. 346031 +341115 +347009 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN80
Κωδικός 346031ΑΟ
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN80
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Διπλής Ενέργειας GTK75, 80mm -- κωδ. 346031 +341209 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN80
Κωδικός 346031D1
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 100MM
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR με Χειρολαβή PN16 100mm
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LUG ΑΕΡΙΟΥ Ν.Ρ.ΡΝ16 100MM
Κωδικός 346032
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN100
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NC GTK118-K4, 100mm -- κωδ. 346032 +341115 +347009 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NC DN100
Κωδικός 346032ΑC
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN100
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Απλής Ενεργείας NO GTK118-K4, 100mm -- κωδ. 346032 +341115 +347009 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΑΕ NO DN100
Κωδικός 346032ΑΟ
ποσότητα τεμ.

» EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN100
EFFEBI Βάνα Πεταλούδα THESIS 40 Αερίου LUG με Σώμα GGG40, Δίσκο Επινικελωμένο, Χιτώνιο NBR, PN16, με Πνευματικό Ενεργοποιητή Διπλής Ενέργειας GTK85, 100mm -- κωδ. 346032 +341210 +346181 +347006 +347001
EFFEBI ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ THESIS 40 ΑΕΡΙΟΥ LUG PN16, με ΠΚΔΕ DN100
Κωδικός 346032D1
ποσότητα τεμ.

1 2
*Κάποια προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές.
GDPR » Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη απόδοση. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε την πολιτική μας για την Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Πολιτικη Ιδιωτικοτητας σε PDF